Uutiset

  

 • BirdLifen vuoden lintu 2021 on pikkutikka. Vuoden lintu -hankkeen tavoitteena on paitsi herättää keskustelua pikkutikan elinympäristöjen säilyttämisestä myös selvittää kannan nykylevinneisyys ja tarkentaa Suomen nykyisin varsin karkeaa kannanarviota. 

  Pikkutikka on useimpien linnustonseuranta-aineistojen mukaan viime aikoina vähentynyt. Vähenemisen tarkkoja syitä ei tunneta ja siksi myös etsintää sekä tietämystä pesimäkannan kehityksestä on syytä tehostaa. Vähenemisen mahdollisia syitä ovat taajamametsien tehostunut ”hoito” sekä pieniläpimittaisen lehtipuun kerääminen bioenergiaksi, johtaen pikkutikkojen elinympäristöjen heikkenemiseen. 

  Hankkeeseen osallistuminen on helppoa – jokainen pikkutikkahavainto on syytä ilmoittaa Tiiraan. Vaikka arvelisit, että retkeilemältäsi kohteelta olisi jo havaintoja ilmoitettu, ilmoita silti. Pikkutikan reviirin säde on noin 500m, joten tiheään retkeillyiltä alueilta kannattaa myös ilmoittaa havaintoja. Pikkutikkojen etsiminen vähemmän retkeilyä kattavilta alueilta ja vanhoilta tiedossa olevilta reviiripaikoilta on erittäin suositeltavaa. 

  Pikkutikan löytää reviiriltään parhaiten lajityypillisen rummutuksen tai kiikityksen perusteella. Reviirien etsimisen voi aloittaa jo nyt, parasta soidinaikaa on huhtikuu ja toukokuun alku. Reviirejä voi ihan hyvin etsiä ja ilmoittaa vielä heinäkuun loppuun asti.  

  Yksi esimerkki pikkutikan etsimisestä sopivalla kohteella on odottaa rummutuksen alkamista. Monet yksilöt saattavat rummuttaa vain yhden tai kaksi rummutusta ikään kuin ilmoittaakseen olevansa paikalla. Parhailla pikkutikkakohteilla tämä ”nimenhuuto” tapahtuu samanaikaisesti, joten kohteille voi suunnata vaikka muutaman hengen retkiporukalla. Samaa metsäaluetta kannattaa kuunnella eri paikoilta samaan aikaan, vaikka puolen kilometrin välein, pikkutikkojen takseerauksen tehostamiseksi. 

  Lisätietoja ja ääninäytteitä viestin lopussa löytyvästä linkistä (Pikkutikan etsimisohjeet). 

  Mahdollisimman tarkat havaintotiedot auttavat reviirien erittelyssä. Merkitsethän Tiiran havaintoihin myös linnun paikan sekä kellonajan. Jos samalta paikalta havaitsee useamman linnun, havainnot voi viedä Tiiraan erillisinä havaintoina ja kirjata esimerkiksi lisätietoihin ”Alueen lintu 1, alueen lintu 2”. 

  BirdLife Kanta-Häme kiittää kaikkia havaintojaan ilmoittavia ja toivottaa hyviä retkiä! 

  Vuoden lintu 2021 BirdLife Suomen kotisivuilla 

  https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/pikkutikka-vuoden-lintu-2021/ 

  Pikkutikan etsimisohjeet 

  https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/pikkutikka-vuoden-lintu-2021/pikkutikan-etsimisohjeet/ 

  Aikaisemmat Vuoden laji -hankkeet ja hankkeiden yhteenvedot 

  https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/ 

    Takaisin
 •   Arkisto

Kanta-Hämeen Lintutieteellinen yhdistys ry - Birdlife Kanta-Häme

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi