Uutiset

  

  • Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin keskiviikkona 2.12. Kokous pidettiin etäkokouksena ja siihen osallistui 12 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kairamo, sihteeriksi Kari Vuorinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Jonna Viisainen ja Markku Hyvärinen. Kokouksessa oli käsittelyssä ainoastaan sääntömääräiset syyskokousasiat.

    Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka vahvistettiin. Toimintasuunnitelma on rakenteeltaan hyvin edellisvuoden kaltainen, sillä moni asia jäi koronan takia vuonna 2020 toteutumatta. Vuosi 2021 on yhdistyksemme 50-vuotis juhlavuosi ja tähän liittyvät tapahtumat tuovat tietysti oman lisänsä ensi vuoden ohjelmaan. Tässä vaiheessa koronaepidemia aiheuttaa tietysti vielä epävarmuutta tapahtumien toteutumisen osalta. Talousarvio osoitti 5.500,- ylijäämää, johon syynä mm. linnustoselvitystuotot sekä kasvava pönttömyynti.

    Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Kairamo ja muiksi hallituksen jäseniksi Aki Aintila, Miika Heinonen, Petri Hirva, Sanna Leskinen, Reijo Onnela ja Kari Vuorinen.

    Yhdistyksen toiminnantarkastajina jatkavat Jonna Viisainen ja Jyrki Vähäkangas ja varatoiminnantarkastajina Tapio Huuskonen ja Lauri Kokkala.

      Takaisin
  •   Arkisto

Kanta-Hämeen Lintutieteellinen yhdistys ry - Birdlife Kanta-Häme

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi