Uutiset

  

 • Kanta-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen Aluerariteettikomitea (ARK) on julkaissut havaintokatsauksen vuosina 2014-2021 Kanta-Hämeessä havaituista valtakunnallisista ja alueellisista harvinaisuuksista. Julkaistujen havaintojen lisäksi katsauksessa kerrotaan alueharvinaisuuksien esiintymiskuvasta yhdistyksen toimialueella.

   

  Katsaus on ladattavissa pdf-tiedostona:

  ARK:n uusin havaintokatsaus

   

  Katsauksessa kerrotaan myös ARK:n toiminnasta ja komitean säännöt löytyvät katsauksen liitteistä. ARK:n toiminnan tavoitteena on kriittisesti ja yhdenmukaisesti suodatetun havaintoaineiston ylläpito, jonka avulla seurataan alueellisten harvinaisuuksien esiintymiskuvaa. Määritysperusteiden ulkopuolinen arviointi on keskeistä: ovatko tarkastettavien havaintojen määritysperusteet riittävät harvinaisuuskontekstissa, esitettyjen dokumenttien perusteella.

   

  Lisäksi ARK:n tarkastamien lajien listaa on päivitetty, ARK ei vuoden 2022 alusta alkaen tarkasta havaintoja vanhoista koiras-arosuohaukoista eikä lajilleen määrittämättömistä siroista suohaukoista. Tarkistettavien lajien listalle on lisätty peltosirkku.

   

  ARK kiittää kaikkia harvinaisuushavaintoja ilmoittaneita ja toivottaa hyviä lintuhavaintoja tuleville vuosille.

    Takaisin
 •   Arkisto

Kanta-Hämeen Lintutieteellinen yhdistys ry - Birdlife Kanta-Häme

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi