BirdLife Kanta-Hämeen alueen retkeilykohteita

Linturetkeily kannattaa melkeinpä missä ja milloin tahansa. Mökkijärven, lähimetsän tai kylätien peltojen kiertely on aina kannattavaa, toimialueemme lintutietämys on sitä parempaa mitä laajemmalta alueelta havaintoja kertyy. Jos jokin tietty kantahämäläinen lintukohde kiinnostaa, näiden linkkien takaa löytyy suositeltavia kohteita. Hyviä retkiä!

Retkeilitpä missä ja milloin tahansa, aina kannattaa muistaa hyvät tavat, jokamiehenoikeudet sekä Birdlife Suomen havainnoi huomaavaisesti –ohjeet.

Retkillä tehdyt havainnot kannattaa kirjata Tiira-lintuhavaintojärjestelmään.

 • Hattulan retkeilykohteet

  Suontaan pellot

  Karttalinkki (ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit: N 6777136  E 354781)

  Tärkeä lintujen levähdysalue keväin ja syksyin. Suontaan, Merven ja Rietoon pellot vetävät hyviä määriä joutsenia, hanhia, vesilintuja, kahlaajia (kapustarinta, töyhtöhyyppä, suokukko, kuovi) sekä joitakin varpuslintuja (keltavästäräkki, kottarainen, Carduelis-suvun lajit). Alueelta on toisinaan havaittu myös hyvää petolintumuuttoa sekä runsaasti yölaulajia.

  Harvinaisuuksista Suontaan pelloilla on havaittu mm. useita pikkujoutsenia ja lyhytnokkahanhia, peltopyitä, viiriäinen, aro- ja niittysuohaukka, pikkukilju-/kiljukotka, punajalkahaukka, useita muuttohaukkoja, keräkurmitsa, tunturikiuru, lapinkirvinen (säännöllinen läpimuuttaja), rastaskerttunen.

  Katinalan pellot

  Karttalinkki (ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit: N 6770343  E 359583)

  Lintujen levähdysalue keväin ja syksyin. Kahlaajamassoja kannattaa pitää silmällä loppukeväästä ja alkusyksystä. Täältäkin kannattaa etsiä yölaulajia sekä loppusyksyllä muuttoa viivytteleviä lintuja. Katinalan harvinaisuusluetteloon kuuluvat mm. sinisiipitavi (Katinalanlahti), arosuohaukka, mustapyrstökuiri ja tunturikiuru.

  Lepaan oppilaitos

  Karttalinkki (ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit: N 6778351  E 356218)

  Lepaalta kannattaa etsiä yölaulajia, marjalintuja sekä pikkuharvinaisuuksia. Turkinkyyhky pesi alueella vuosina 2007-2009.

  Vanajanniemi

  Karttalinkki (ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit: N 6781213  E 354630)

  Vajaniemestä kannattaa etsiä kevään ensimmäisiä sulia ja vesilintuja. Paikalta näkee Vanajanselälle mainiosti. Yhtä lailla Vanajaniemestä näkee loppusyksystä ja alkutalvesta Vanajanselälle kerääntyviä vesilintuja; isokoskeloiden joukosta kannattaa etsiä uiveloita, avoimilta seliltä uikkuja ja kuikkalintuja. Vanajaniemen huippuhavaintoihin lukeutuvat kyhmyhaahka ja kattohaikara.

  Lehijärvi

  Karttalinkki (ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit: N 6771973  E 354300)

  Hattulan tärkeimpiä lintujärviä ja vesilintujen kerääntymisalueita. Ihalemmenlahti on erikseen suojeltu osa Lehijärveä, joka on tunnustettu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi. Silkkiuikkujen ja nokikanojen kerääntymät ovat Kanta-Hämeen kärkipäätä. Lehijärveltä kannattaa etsiä niin mustakurkku-uikkuja, härkälintuja ja muita lintujärvien vesilintuja, sekä loppukesällä arktisia sorsalintuja. Lehijärven rantojen seudut ovat hyviä yölaulajakohteita. Lehijärven harvinaisuuksien kärkipäätä edustaa amerikanjääkuikka.

  Hakimäen notko

  Karttalinkki (ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit: N 6770133  E 351890)

  Hyvä kahlaaja- sekä yölaulajakohde. Kahlaajamassojen joukosta saattaa löytää sirrejä, kesällä pelloilta kuulee melko varmasti ruisrääkän muiden yölaulajien ohella. Levähtävät varpuslinnutkin kannattaa katsoa huolella läpi. Päiväpetolintuja sekä pöllöjä on myös ilmoitettu alueelta. Hakimäen notkosta on havaittu mm. heinäkurppa ja peltopyy.

    Takaisin

Kanta-Hämeen Lintutieteellinen yhdistys ry - Birdlife Kanta-Häme

Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry     khly@birdlife.fi   |   Birdlife Suomi ry      toimisto@birdlife.fi